Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Quê Hương

Ngày ấy ra đi lang Yên Hạ

Quê Hương xơ xác những mái chèo

Bốn chục năm qua đời chiến sĩ

Hình bóng quê hương vẫn mang theo

Làng cũ ngày xưa nay thành phố

Lòng mừng đứng ngắm cảnh đổi thay

Yên Hạ ngày xưa nay khác hẳn

Ôi mừng khôn rượu tưởng như say.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét