Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Đi Đền Hùng

Đền Hùng cao chót vót rừng cây

Tôn kính danh Người con tới đây

Đã bốn ngàn năm Người dựng nước

Công đức danh nhân mới cao đầy

Quanh đồi đá lát vui chân bước

Trong trái tim con rộn tên Người

Xa xa đồng lúa xanh xanh biếc

Di tích Hùng Vương mãi sáng ngời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét