Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Một Chuyến Đi

Đi từ Hà Nội đến Cà Mau

Lượm cả nước non để trong đầu

Và đôi mắt ngắm nhìn Tổ Quốc

Để hết đau thương đã mạnh giàu

Ba mươi năm một cuộc trường chinh

Đổi máu xương rơi lấy hòa bình

Tạ ơn Đảng, Bác Hồ vĩ đại

Bắc Nam được xum họp bình yên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét