Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Làng Tôi

Làng Tôi xưa gọi Yên Liêu

Dưới thời Pháp thuộc đói nghèo lầm than

Quanh năm cuộc sống thiếu ăn

Đi phu đất đỏ mỏ than Đông Triều

Đi đâu cũng khổ cũng nghèo

Ở lang đói rách bọt bèo xác xơ

Làm thuê kiếm miếng cơm thừa

Một đời lầm lũi nắng mua dãi dầu

Bốn năm cách mạng dâng trào

Ơn nhờ Đảng – Bác phong trào đi lên

Chín năm làm một Điện Biên

Kháng chiến chống Mỹ ba miền đồng tâm

Đại thắng một chín bảy lăm

Nghụy nhào, Mỹ cút Việt Nam anh hùng

Hòa bình thống nhất non sông

Chủ trương đổi mới ta cùng đi lên

Làng tôi một thuở nghèo hèn

Giờ cùng đất nước đi lên mạnh giàu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét